1537

Jf. Kirkeordinansen skal sognedegnene undervise de unge bondefolk udi børnelærdommen en gang om ugen

1683

Jf. Danske lov skal degnen ud over undervisning om søndagen en gang ugentlig undervise ungdommen udi børnelærdommen.

1708

Jf. Fattigforordningen gøres det til en pligt at forældre skal lade deres børn undervise. I købstæderne i de skoler der findes der. I Landdistrikterne enten i skole eller hos degn.

1739

Jf. Forordningen om Skoler på Landet: Kirkedegnene forpligtes til også at være skoleholdere

1814

29. juni: de to første skolelove der omfatter skolevæsenet i hele det danske samfund udkommer. Datoen betegnes som Folkeskolens fødselsdag.

1899

Ny skolelov – ordet Folkeskole erstatter ”Borger- og almueskole”

1937

Ny folkeskolelov

1958

Ny folkeskolelov

1975

Ny folkeskolelov

1993-2013

Folkeskolelovene er løbende revideret

1993

Ny folkeskolelov