Præsterækketavle

I våbenhuset hænger på østvæggen en oval kalkstenstavle over en sognets mest markante præster, Poul Poulsen og dennes hustru Mette Maria Hutfeldt, som begge døde i 1736.

Det formodes, at tavlen er udfærdiget i 1719 og parrets dødsdata efterfølgende tilføjet.

Som en lille krølle kan tilføjes, at det er Mette Marias begravelsesdato, der er påført på tavlen og ikke datoen for hendes død.

Jacob Jacobsen

På kirkens nordmur, til højre for indgangsdøren, blev i 1909 ophængt en figursten i kalksten.

Figurstenen er et gravminde over sognepræst Jacob Jacobsen, der døde i 1628, og hans hustru Anna Pedersdatter.

Figurstenen er stærk nedslidt, men man kan ane præsten i fuldt ornat og fruen med en bog under de foldede hænder.

Ove Sørensøn Halkier

Ved indgangen til våbenhuset kan man som trædesten se 4 gravfriser med indskriften

1: Ove Sø 2: rensøn 3: Halkier 4: an. 1729

Trædestenene er af grå kalksten og måler ca. 43 x 45 cm.

Theologus studiosus Ove Sørensen Halkier var født i 1707 i Kysing og døde samme sted i 1729.

Jens Sørensen

På kirkens nordmur, til venstre for indgangsdøren, ses en mindetavle over degnen Jens Sørensøn som døde i 1715

Jens Sørensøn var gennem 55 år en skattet sognedegn, der tro tjente tre præster og sine sognebørn.

Stenen er opsat og bekostet af magister, Poul Poulsøn, præst ved Saksild og Nølev Kirker.