Prædikestolen er et renæssancearbejde fra omkring år 1600, som er udført i eg. Den består af 4 fag med slanke portaler med bueslag og pilastre.

Det formodes, at stolen oprindelig har stået umalet, men at den i forbindelse med køb af lydhimlen omkring 1635 blev stafferet, så stol og himmel matchede hinanden.

Omkring 1854 blev stolen dekoreret med evangelistmalerier i alle storfelterne.

Over storfelterne er en frise med latinske bibelcitater, ligesom der under felterne er indsat forskellige indskrifter.

Under prædikestolens hjørner ses store englehoveder med gulbrunt hår og vinger i sølv, guld, rødt og hvidt, medens prædikestolens farver i øvrigt er domineret af gyldent, grønt, rødt og brunt.