Bogstol

Bogstolen er skænket kirken i 1724 af degnen Ole Jenssøn.

Bogstolen er 140 cm høj og udført i egetræ. Den står på en svungen trefod og er dekorativt udskåret med hjerteformede gennembrydninger. To monterede lysestager er fra en senere periode.

Bogstolen bærer inskriptionen: ”1724 hafver Olle Jenssøn Degn bekostet Denne Bogstoel og gifven den til Saxild Kierke/ mig og mine Efter Komere til nijtte, naar vi den hehøfve”.

Pengeblok

Pengeblokken er fra omkring 1818 og er beregnet til indsamling af ”tavlepengene”, dvs. bidrag der af menigheden blev lagt på en tavle, og som skulle bruges til hjælp til sognets fattige.

Pengeblokken benyttes stadig i kirken, og de bidrag der indsamles går til forskelligt hjælpear-bejde rundt i verden.

Salmenummertavler

Salmenummertavlerne stammer fra 1933 og er udført i eg af Peter Bang Termansen. Tallene er af messing.