Kirkeskib

Kirkeskibet er en orlogsfregat med kanonporte, svævende engle, gyldne ornamenter og en søofficer med sabel som galionsfigur, hænger smukt i kirkens skib.

Inskriptionen fortæller, at skibet er skænket kirken i 1783 af kroholder Albert Christian Hiort fra Norsminde, der iflg. legenden blev reddet i land ved Norsminde efter et forlis.

Albert Christian Hiort stammede oprindeligt fra Als – i Aalborg Amt, og arkivet er interesseret i enhver oplysning, der kan hjælpe med at kortlægge hans historie.