Et karakteristisk træk for Saxild Kirkegård er de mange velholdte familiegravsteder, som vidner om at egnen tidligere var et frodigt landbrugsområde med mange slægtsgårde.

Kirkegården rummer tillige en del gamle historiske gravminder.

Kirkegården udvidedes stærkt mod øst 1976.

Arkivet har gennem de seneste år fotograferet alle gravsten

.