Kalkmalerier

Flere kalkmalerier blev ved kirkens renovering i 1982 afdækket, men ganske få skønnedes bevaringsværdige.

Man ved, at Poul Poulssøn i sin embedsperiode lod male en præsterækketavle med 7 præsters navne på korets væg, ligesom man fandt flere optegnelser og kalkmalerier fra forskellige perioder.

Man nøjedes dog med kun at genopmale ornamenteringen i lysningen af det tilmurede romanske vindue i skibets sydside, ligesom et indvielseskors på korets nordvæg blev rekonstrueret.