Alterbordet

er sammensat af flere panelstykker i fyr, hvoraf forsiden stadig er det oprindelige. Alterbordet fremstår primært i stærke gule, røde og grønne farver, og især lægger man mærke til de gule fyldningsbunde med røde gyldenstykkemønstre, der er malet i fri hånd.

De tre store arkadefelter i front har desuden hvert sit bueslag, der støttes af riflede pilastre, og er desuden dekoreret med små hvirvelrosetter.

Over storfelterne er der tre smalfelter med listedannede rhomber.På panelstykket mod syd er der fra et tidligere alterklæde overført et sølvvåbenskjold med Dannebrogsordenens kæde samt initialerne C F og H R for Christian Frederik von Holstein Rathlou. Bordpanelet er istandsat over flere gange bl.a. i 1908 og 1981.

Altertavlen

er som alterbordet istandsat over flere gange. Det er er et smukt udsmykket snitværk i bruskbarok fra omkring 1660, udført i eg af Østjyllands dengang førende billedskærer, Peder Jensen Kolding, der bl.a. også har skåret altertavlen i Odder Sognekirke.

Altertavlens midterparti sammenfatter lidelseshistorien, medens de to figurer Moses og Johannes viser menigheden vejen for kristenlivet i traditionel luthersk forstand.

Altertavlens dominerende farver er rødbrunt, gråt, grønt og guld.

Krucifiks

Et krucifiks på kirkens sydvæg med en kristusfigur på ca. 68 cm er udført i egetræ, og det formodes at det stammer fra samme periode som altertavlen, ligesom det formodes, at den er fra Peder Jensen Koldings værksted værksted.