I slutningen af forrige århundrede opstod tankerne om det sunde friluftsliv.

På de første, mondæne badesteder dyrkede overklassen havbade, iført tækkelige, hellange badedragter. Ved det 20. århundredes begyndelse var ideen udbredt til bredere kredse blandt det bedre borgerskab. For Odder-borgerne lå det lige for at tage til Saxild Strand, der har egnens fineste badestrande.

De første, primitive bade- og sommerhuse rejstes på lejet grund ved stranden, hvor jorden alligevel var for dårlig til at bønderne kunne dyrke noget.

En af de mere fremsynede mænd, konditor Kristian Petersen i Odder, fik den dristige idé at satse på den spirende turisme ved at bygge et badehotel. Han købte 10 tønder land af Saxild Hougaards mest sandede jord og holdt rejsegilde på Saxild Badehotel i 1906. Efter hans død i 1920 blev det videreført af hustruen og senere af en datter.

I 1953 blev det solgt til sygekasserne i Århus, og efter sygekassernes nedlæggelse omdannet til korttids-rekreationshjem og senere til seniorcenter. Senere tilbygninger har ikke ændret ved det smukke sommerpalads’ oprindelige udseende.

Sommerlivets glæder

Ønsket om det sunde fritidsliv spredte sig til alle samfundslag, strand og badeliv trak, det samme gjorde en tur til den i 1947 etablerede minigolfbane, der ligger som en perle midt i Saxild Plantage, hvor også Odder Roklub fik domicil. Området blev base for både feriekoloni, campingplads og sommerbutikker.

Foreningsliv

For de fastboende handlede fritidslivet dog ikke kun om skov og strand. Saxild-området har, og har altid haft, et rigt foreningsliv: Husmoderforeninger, politiske foreninger, skytteforening og idrætsforeninger.

Kirke og fritid

Også omkring byens kirke er der et aktivt fritidsliv. Der er kirkekor, foredragsrække, studiekredse, og i konfirmandstuen mødes Onsdagsklubben, der er mødested for seniorer.

Ildsjæle

Som alle andre steder er fritidslivet afhængig af ildsjæle, der er parate til at yde, for at andre kan nyde. Engang var det en naturlig ting at deltage aktivt og ulønnet i foreningsliv og bestyrelser, men i en fortravlet verden bliver det ofte Tordenskjolds soldater, der må trække læsset. Således også i Saxilds foreninger.

Værdien af mødesteder og foreningsaktivitet er af uhyre betydning for de små samfunds overlevelse. Saxild har gjort det godt, og håbet er, at det aktive fritidsliv forsat vil vokse og gro i området.