En væsentlig del af arkivets materiale knytter sig til de ejendomme, der er i området.

Vi har alle større ejendomme registreret under matrikelnummer og adresse, og for de flestes vedkommende har vi gamle ejerlister, folketællinger, brandforsikringer, skøde-panteprotokoller, gamle luftfotos fra 1954 samt enkelte fotografier liggende.

Arkivet er endvidere i besiddelse af flere gamle kort, som kan fortælle en del om områdets historie. I den mere og mere digitaliserede verden, er en god indgangsvinkel til disse oplysninger dog Kort og matrikelsstyrelsens hjemmeside, hvor flere kort, end vi har, er tilgængelige.

Generelt kan siges, at hvis man ønsker at følge en ejendom tilbage i tiden, skal man i jordebøgerne, der ligger i gods- og amtstuearkiverne, i Dansk Kancellis arkiv eller i Rentekammeret. Det vi som lille lokalarkiv kan bidrage med, er oplysninger fra afleveret materiale på de enkelte ejendomme.