Fritidsliv Rude

Rude er en del af Saxild sogn, og derfor er en stor del af fritidsaktiviteterne henlagt til Saxild, hvor kirke, skole og idrætsforening er placeret.

Det er ikke mere end godt 100 år siden at kystområderne ved både Rude og Saxild bestod af lyngklædte bakker og værdiløs udmarksjord, men i 1895 gik Rudes bønder i gang med at tilplante deres magre strandlodder med nåletræer, i håb om at de dermed kunne skaffe sig en ny eller i alt fald supplerende indtægtskilde.

Den første sommerbolig

I 1915 byggede Købmand Georg Nielsen, Odder en mondæn sommerbolig på ”Rude Havbakke.” Den smukke, stråtækte bygning gav snart anledning til betegnelsen "sommerslot", da huset fik flere moderne bekvemmeligheder, så familien kunne bo mest muligt ved stranden.

I 1926 måtte Georg Nielsen dog afhænde huset, som blev overtaget af Aage Oscar Mikkelsen, der etablerede "Rude Strandhotel," som gennem mange år blev et yndet udflugtssted med bal lørdag aften for det modne publikum.

Nu er der ikke mange spor af de lyngklædte bakker. Området er bebygget med sommerhuse, og Georg Nielsens gamle sommerbolig, der i 1972 omdannet til Pensionisthøjskole, rummer i dag Rude Strand Seniorhøjskole.

Oldtidsminde

Området appellerer til gåture, og lidt gemt af vejen i sommerhusområdet ligger en langhøj med stenkister fra den tidlige bondestenalder omkring 3.500 f.Kr.

I 1897 blev området fredlyst, og af ejeren arvefæster Søren Thuesen holdt i sjælden hævd.

Man kan parkere på den lille sidevej til Lyngbakkevej, hvorfra henvisningsskilte viser frem til højen, hvor der er opsat en informationstavle.