1293

Erik Menved giver Domkapitlet i Aarhus lov at tage told af skibe, der passerer Norsminde.

1693

Norsminde kro bygges på den nuværende placering.

1793

Kysing by brænder.

1821

Ole Friedrick Bruun bliver præst ved Saxild og Nølev sogne. Pastor Bruun pusler med tanker om inddæmning af Kysing Fjord. Projektet igangsættes.

1828

Ole Friedrick Bruun søger Majestæten om støtte til projektet.

1836

Der ydes Kgl. Bevilling til inddæmningsprojektet ved Kysing Fjord/Frederiksdal Inddæmningen.

1964

Der bygges sluse i Norsminde for at forhindre oversvømmelser af de lavtliggende områder.

1970

Et vildreservat på ca. 50 ha ved Norsminde fredes.