Assedrup og Nølev er to små landsbyer, der ligger med en kilometers afstand på hver sin side af Odder Å, der på dette sted løber gennem en bred ådal.

Vi ved gennem arkæologiske fund, at området har været beboet helt tilbage til stenalderen, og langt op i 1800-tallet var tre store jættestuer bevaret i Nølev. Desværre lå jættestuernes store sten i vejen for markarbejdet i området, og da vejen over Assedrup å på et tidspunkt skulle repareres, bruget man de store sten fra jættestuerne til arbejdet.

Assedrup

Omgivet af vidstrakte enge og bløde bakker ligger Assedrup som navnemæssigt er sammensat af mandsnavnet "Asse" eller "Asmund" og -drup, der betyder udflytterby, hvilket passer fint i tråd med områdets udvikling.

Assedrup var tidligere sognets "stationsby" med gårdfolk og småhåndværkere, men er i dag primært en lille naturperle med små enfamilieshuse og enkelte gårde.

Nølev

Der er forskellige tolkninger af stednavnet Nølev. En tolkning går på en sammensætning af personnavnet Nøde og lev eller levn, der betyder "arv", dvs. "Nødes arv" eller efterladenskab. Endelsen "lev" ses i folkevandringstiden, og Nølev kan være skænket af datidens konge til "Nøde" som løn eller arv for tro tjeneste. Imod dette taler, at "Nøde" ikke er fundet som personnavn, hvorimod substantivet "nød" er et ældgammelt ord for ungkvæg. Tolkningen peger derfor mest hen på et område efterladt til græsning af kvæg.

Driften

Øst for landsbyerne ligger Driften, et lavtliggende engområde ned mod Kysing Fjord, med spredte gårde.

Det er det gamle overdrev - deraf navnet - hvor man om sommeren drev køerne på græs i de saftige enge. Driften, der lokalt udtales "Drøwten", er både navnet på selve overdrevet og den gamle kvægdrivervej, der fører derud.

Nølev er områdets kirkesogn, og har så langt tilbage det kan spores, været annekssogn til Saxild og dermed sammenkædet med bl.a. fælles præst.