Prædikestolen er fra omkr. 1635 og udført i eg, med malerier af de fire evangelister på storfelterne.

Storfelternes arkader er smykket med attisk slyngbånd, hel- og halvrosetter og med fantasifugle i hjørnerne.

Under hjørnerne er englehoveder med brunt hår og guld på vingerne.

Over og under storfelterne er en frise med citater, ligesom der på himmelen løber en frise med forskellige indskrifter.