I kirkens mellemstokværk er en del af kirkens tidligere inventar opbevaret.

Blandt andet findes her en ligbåre fra 1745. Ligbåren er af fyr, den er 53 cm høj 255 cm lang og bærer på siderne en hvidmalet inskription: ”Nørlev kirkes liig-båre anno 1745”.

I mellemstokværet ses også en model af kirkens klokkestabel, ligesom salmenummertavler med mere henstår her.

På vestvæggen er opsat 8 jernbogstaver ”C F H R 1 0 8 8”, som formodes at være sat op at kirkens ejer Christian Frederik von Holstein-Rathlou i 1808, hvor murværket fik en større renovering. Tallene formodes at være ombyttet, da også 1-tallet vender forkert.