Kirkeklokken er 68 cm i tværmål. Den er fra 1872 og støbt i Frederiksværk.

Klokken bærer inskription på både klokkelegeme og slagkant.