Træder man indenfor i kirken rammes man af dens enkelthed:

Det næsten kvadratiske kor med den usædvanlig brede korbue, der menes at være den oprindelige

Skibet, der er omtrent dobbelt så langt, som det er bredt, og den helt enkle udsmykning.

Altertavlen

Altertavlen er en tidlig katekismustavle, hvor skriftstederne dog er erstattet af malerier fra 1700’tallet.

Tavlen gennemgik i 1982 en større renovering, hvor tidligere adskilte dele sammenføjedes, og stafferinger istandsattes. Tavlerne fremstår i sarte gråblå farver, og rammerne har fine marmoreringer i grå toner med røde indslag. Tavlen, der er af fyr, står på et bredt fodstykke med fyldningsfelter.

Selve tavlen består af 6 malerier. Øverst den korsfæstede Jesus flankeret af de to røvere. Nederst ses de tre apostle, Paulus med sværdet, Peter med nøglen og Simon med saven.

Altertavlen er den eneste af denne type i Jylland. Den blev taget ned i 1911 og sat på loftet, i 1953 blev den hængt på skibets nordvæg og først i 1984 - efter restaurering - blev den igen taget i brug som altertavle.

Alterklædet fra 1984 er tegnet og udført af kunstvæver Esther Bové Reintoft. Ved siden af alteret, i det sydøstlige hjørne af koret, står en præstestol i nygotisk stil fra slutningen af 1800-tallet.

Tidlere altertavle

Nederst i kirkeskibet hænger nu Anker Lunds billede fra 1912, der blev brugt som altertavle i de mellemliggende år.

Tavlen, der er et maleri i bejdset ramme, har titlen: Kristus i Emmaus og er udført at Niels Anker Lund (1840-1922) og med et citat fra Lukas evangeliet (24.31)

”Da åbnedes deres øjne, og de kendte ham; men så blev han usynlig for dem”

Niels Anker Lund, der var uddannet fra Kunstakademiet, malede især motiver fra oldtid og middelalder, men han påbegyndte i 1880’erne en større produktion af altertavler.