I perioden fra 1850 og frem til 1884 hvor jernbanen Aarhus/Odder/Hou blev anlagt, var der en livlig handelsaktivitet langs Odder Kysten.
Der var udskibsningssted i Norsminde, hvor Aarhuskøbmanden Hans Broge havde opført sin købmandsgård. I Hou koncentrerede handlen sig om godset Rathlousdal og familien Holstein Rathlou, i Amstrup var det godset Aakjær i samarbejde med nogle Aarhus købmænd og her i Saxild, var det gårdejer Jens Rasmussen der sammen med Saxild Bymænd satte skub i tingene.

Mange skibe anløb Saxild for både at losse og laste. Der blev blandt andet udskibet korn, og der var en stor import af træ, kalk og teglsten til både nybygning og renovering.

Jens Rasmussen etablerede en lille handelsvirksomhed, som hans søn Niels siden overtog og udbyggede. Der blev bygget nogle store lader oppe ved deres gård, Saxild Hougaard, og i 1850'erne byggede Niels tillige et pakhus af træ ved favnepladsen, ligesom han flyttede en kalkovn fra Hougaardens jord og ned til stranden, så kalken ikke skulle transporteres så langt.

Da jernbanen i 1884 blev indviet, flyttede Niels hele sin virksomhed til Malling, hvor han over de næste år igangsatte en række projekter, der skabte liv og omsætning der.

I Saxild var der fortsat lidt småhandel, men efterhånden ebbede også den ud. Grunden hvor favnepladsen lå, er stadig i bymændenes eje, så huset, der i dag er sommerhus,står på lejet grund. Indtægterne herfor bruges bl.a. til at understøtte driften af det lokalhistoriske Arkiv, Byens Plads ved Dyngbyvej samt nogle bevarigsværdige gravsteder på Saxild Kirkegaard.