Står man ved de høje skrænter ved Naturstyrelsens Grund (den store parkeringsplads) ved Kystvejen mellem Norsminde og Saksild, kan man næsten mærke historiens vingesus.

Her er udsynet eminent, og her gjorde kromand og lederen af den lokale milits Jens Christian Kierulff sig bemærket under Napoleonskrigene (1801 til 1814) når han højt til hest inspicerede området, eller når han gav fjenden kamp til stregen med en kanonsalve enten fra Norsminde Batteri eller fra kanonerne, der stod opstillede her på stedet.

På selvsamme vindblæste område byggede 2 driftige landmænd tilbage i 1842 en mølle med tilhørende møllerhus og fodermesterbolig.Møllen var en ”jord-hollænder”, det vil sige en mølle, der var funderet direkte på jorden uden muret underetage.En mølle med stråtag og med vinger næsten til jorden.
Møllen fungerede som kornmølle for egnens befolkning indtil 1928, hvor mølledriften blev indstillet.
Møllen lå uvirksom hen, indtil den en sommermorgen i juli 1932 nedbrændte til grunden.

I 1969 blev mølleområdet ved Kysing Strand solgt til staten og udlagt til rekreativt område. Der blev bygget en badebro, og der blev anlagt en stor parkeringsplads.

På fundamentet af møllerens hus blev der bygget både ishus og offentlige toiletter. I år 2000 byggede man om, og indrettede en sommerrestaurant, som indtil 2008 blev drevet af ”Fiskekonerne” hvorefter den lokale fiskehandler tog over.

I august 2011 åbnede Restaurant Himmel og Hav hvor Bjørn og Britt Olsen fortsat formår at skabe både liv og gode madoplevelser.

Restaurant Himmel og Hav og historien

Restaurant Himmel og Hav er ikke alene den gode madoplevelse. Det er også stedet, hvor gamle historiske traditioner fortsat lever. Hen over året er der et utal af små arrangementer hvor natur, kultur, gamle traditioner og lokalhistorie har et stort fokus.

Den første weekend i juni har der de seneste år været afholdt Vikingemarked på de smukke arealer omkring restauranten, og når vikingerne har slået deres handelsplads og arbejdende boder op, er det ikke vanskeligt at genskabe et billede af, at her sad vores forfædre og syslede med forskelligt vikingehåndværk, før de drog ud på deres handelstogter til fjerne egne for omkring 1000 år siden, eller måske de blot tog deres båd og sejlede en tur ad fjorden/ådalen ind til Odder by, hvor der ved Mejerivej fortsat kan ses spor af et gammelt havnebolværk.

I 2020 er det årlige vikingemarked desværre aflyst på grund af Corona situationen

Kysing by består i dag blot af få huse, men tilbage i 1700-tallet var samtlige gårde samlet omkring bymidten.

En bybrand i 1793 hvor kun to gårde, Marielyst og Kysinggaard, ”overlevede” og hvor gårdene Fellingsborg, Helenesminde, Østervang, Lundgaard, Sandballegaard, Kirkegaard og Ejegod alle blev ildens bytte, satte gang i udflytningen i området.

Gårdene som alle har en lang og spændende historie ligger i dag, hvor de blev placeret tilbage i 1700-tallet.

Kysing havde egen skole indtil 1947 hvor børnene blev overflyttet til Saxild-Rude Fællesskole.

Kysing har en udmærket badestrand som strækker sig fra Kysing næs ved Norsminde og ca. 800 m mod syd.

Følger man stien langs stranden fra Norsminde Havn og drejer ad Næsvej og herefter til højre ad Pouli Nielsens vej, er stranden både børnevenlig og med badebro.

På et plateau nogle hundrede meter længere fremme ligger områdets eneste naturistcampingplads.

Naturistcampingpladsen ved Kysing Strand er smukt beliggende helt ud til Kattegat og med en fantastisk udsigt til Samsø og Tunø.

En del af campingpladsens areal er fredet område.

Læs mere om campingpladsen her

Kysing Sø, Christiansminde, Frederiksdal, Kalvø vig! Kært barn har mange navne.

De inddæmmede arealer omkring fjorden har en lang og spændende historie, og er nok et af de mest testede og overvågede steder i Danmark. Vi har et vandmiljø og et rigt fugleliv, vi skal passe på, og så skal vi naturligvis sikre, at de mennesker der har deres udkomme her, også fortsat kan eksistere.

Skal man forstå baggrunden for inddæmningen, må man kigge tilbage uden at have nutidens briller på. Hvad var det for en tid vores forfædre levede i? Hvilke naturkræfter var de oppe imod?

Der er slet ingen tvivl om, at det handlede om overlevelse. Det handlede om græsning til dyrene, og det handlede om mad på bordet til familierne på Kysings gårde, som havde meget lidt jord at gøre med.

Projektet med at inddæmme det i alt 175 hektar store område blev påbegyndt allerede i 1832 af en ihærdig præst, der også sikrede, at der kom lidt kongelig mønt i projektet. Det er en spændende historie om stædighed og foretagsomhed, men også en beretning om en bondestand, der ikke var helt tryg ved de nymodens tanker.

Der blev bygget dæmninger og gravet kanaler.
Der blev lavet et pumpehus og opsat en mølle til at trække pumpen, og resultatet udeblev ikke. Fjordbunden er i dag en god og frugtbar jord.


Adgang til fjorden får man fra Kystvejen overfor Norsminde Kro, hvor man kan vandre af en lille sti ud til digerne og de to små halvøer Grimsholm og Kalvø, hvorfra man har et fantastisk skue ud over området.

Fra Kalvø kan man følge dæmningen, forbi den gamle pumpestation og ud til området ”Det Herreløse,” der ligger i vestenden af fjorden, hvor rastende fugle i tusindvis slår sig ned forår og efterår.

Husk at vise respekt for såvel naturen som den private ejendomsret.

Fjorden, dens nærmeste omgivelser og en del af Odder Ådal blev i 1942 fredet og udlagt som fuglereservat. I 1983 blev hele fjordområdet udpeget som ”EF-fuglebeskyttelsesområde” for at beskytte sangsvanen, som man ser i stort tal i området. I dag er området udlagt som Natura 2000 område, hvilket betyder, at vi er med i et Europæisk netværk, der på tværs af landegrænser samarbejder for at beskytte naturen.

Læs mere om fredningen her

I maj måned kan man i området nyde synet af Viben i sin sort-grønne fjerdragt og spidse fjertop på hovedet, man kan se Terner og Rødben.

Her kan man møde havørnen, og man kan måske se Fiskeørnen, der lige nu er på vej nordpå.

Ved Rørskoven inde i fjorden yngler lige nu Rørhøgen, som man måske kan se svæve lavt hen over rørsumpen med vingerne løftet i det karakteristiske V, og langs kysten vil de mange måger og havterner inden længe få selskab af Toppet skallesluger, der yngler her i maj og hvor hunnen og ungerne efter klækning vil opholde sig tæt ved kysten.

Hele året er der nyt at se, og Kysingområdet vil altid være et besøg værd.


God fornøjelse ud i det blå.

Pas godt på jer selv og på naturen!