På havnen i Norsminde står en af billedkunstner Ole Grøns fine egnsfortællinger: Et ”papirklip” udført i stål.

Tanken om at skabe et egnshistorisk kunstværk blev fostret hos designer Heidi Zilmer, John Stærmose fra Staermose Industryi Odder og Ole Grøn i fin forening tilbage i 2012, og man må sige, at det er lykkedes på fantastisk vis.

Billedskulpturen i Norsminde er blot et hjørne af den samlede fortælling om Odder Kommune, som man kan se i den 18 m lange billedskulptur, der står i VitaPark i Odder, og som bestemt er et besøg værd..

Gå på opdagelse i skulpturen med den ”nye” Norsmindebro, sommerhusene på Næsset, en sejlbåd på vej i havn, en anden på vej ud. Krabbefiskeri fra den ”gamle bro” fuglelivet og ikke mindst det gode måltid, der kan nydes i vores skønne omgivelser.

Øvrige del-skulpturer kan ses ved Saksild Strand, Hou Havn, Gylling Mølle, Alrø Traktørsted, Sondrup By Overfor Ørting Kirke, ved Hundslund og Torrild kirker samt på Tunø ved gadekæret

Broen der går over den strøm, der forbinder Norsminde fjord med havet var tidligere grænsen mellem Hads og Ning herreder.

Det formodes, at den allerførste bro er lavet, helt tilbage i middelalderen. Efterfølgende er broen ændret mange gange.

Vi ved, at Christian Frederik Gyldenkrone fra Wilhelmsborg, der ejede Norsminde Gamle Kro, i 1773 byggede en skrøbelig træbro på stedet, og vi ved også, at det blev pålagt forpagterne af kroen at opkræve både bropenge og at vedligeholde broen.

Bropengenes størrelse var fastsat i en kgl. resolution – og kromændene forsøgte gennem århundreder at få hævet taksterne – men uden held.

I 1863 byggedes en bro på træpæle, den blev renoveret i 1904, og så sent som i 1964 var broen igen til debat, da kroejer Hage Sneborg Alrøe kæmpede en brav kamp, for at bevare den gamle historiske bro, da en ny og moderne bro skulle etableres

.

Som det ses, ligger det lille stykke unikke historie her endnu – og i den gamle skænkestue på kroen kan man efter sigende stadig se skuffen og revnen, som folk og fæ skulle betænke med en skilling for at passere fjordens munding tørskoet.

Ud i det blå

Handelspladsen er opført i 1854 af Aarhus-købmanden Hans Broge.

For Hans Broge var havnen og søvejen vigtig – han importerede tømmer, der blev losset i vandet og derfra trukket op på slæbestedet, hvor de lå til tørre, inden det blev solgt videre.

Noget af det, der tog meget plads var transport af husdyr til og fra øerne her omkring, men også meget stykgods blev fragtet med hans skibe.

Hans Broge byggede sammen med købmandsgården et 5 lofts kornlager og en træbygning beregnet til opstaldning af heste.

I købmandsgården, var der ansat 8 kommis’er og 12 kuske med tilhørende heste og vogne, for mange varer blev også fragtet på landjorden.

Byens storhedstid sluttede brat da jernbanen fra Århus til Odder og Hou blev indviet i 1884. Handelen, som før gik til Norsminde, gik nu til Odder og Malling – Ladepladsen blev lukket, og det samme blev kroen i 1888, for dog atter at genåbne i 1932.

Kro gennem århundreder

Formodentlig har der været kro på stedet siden det 12. århundrede, hvor også Kysing Kirke eller Meden Kirke, blev bygget på bakken skråt overfor kroen.

Den oprindelige krobygningen blev bygget i 1693, og den var dengang en uanselig bindingsværksbygning med malede stolper, lerklinede vægge og små blyindfattede ruder.

I 1866 renoverede Hans Sørensen Alrøe krobygningen til det udseende, den gamle del af kroen har idag.

H.S.Alrøe var møllebygger fra Tirsbæk ved Vejle og blev i 1855 gift med Karen Marie, datter af daværende kromand Peter Andreas Møller og fru Ane.

P. A. Møller købte i 1825 kroen på auktion for 1620 Rbd. Sedler og 460 Rbd. Sølv. Før den tid havde Norsminde kro været ejet af Gehejmekonferensraad Güldencrone til Wilhelmsborg, som havde fæstet den bort til forskellige kromænd.

Med P.A. Møller gik kroen over i borgerligt selveje, og han skulle nu drive den for egen regning og risiko.

Da kroen lukkede i 1888, måtte man finde på andre ting at lave. Hans Waldemar Alrøe, der var søn af den gamle kroejer, havde et lille værksted, hvor han gik og eksperimenterede, og han lavede mange finurlige ting.

Krohaven indrettede han i en gammel grusgrav, og selvom en del kunstværker er borte, er der fortsat en del tilbage. Ved indgangen til krohaven kan man til højre se en sten, der fortæller at Hans Waldemars splitskæg i 1947 havde siddet urørt på hans hage i 50 år.


Danmarksmonumentet:

”Det hvide Danmarksmonument” symboliserer ”Mor Danmark” bærende Dannebrog over skulderen. På stenen står Fædreland, Modersmål og Fortidsminder er Nationens eje. Ingen tvivl om hvad fabrikantens hjerte bankede for.

Ukendt skulptur ved havebassin

Fin lille skulptur, som vi desværre ikke kender historien arg.

Gravhøj

Gravhøjen i den øverste have fortæller, at i 1927 ville Hans Waldemars far være fyldt 100 år.

Rokkesten

Rokkestenen er opført i 1920'erne i forbindelse med at Sønderjylland stemte sig hjem til Danmark. Desuden mindes slaget ved Fredericia den 6. juli 1849 hvor Hans Waldemars far deltog.

Den midterste sten symboliserer Jylland og stenene på hver sin side Fyn og Sjælland. Mellemrummene mellem stenene symboliserer Storebælt og Lillebælt. Stenen på toppen af Jylland står for Sønderjylland, som har rokket til både Tyskland og Danmarks side.

På et lille fredet område tæt ved Norsminde Kro og havn ligger de få synlige rester, der er tilbage af Meden Kirke.

På det nordlige murparti er opsat en portrætbuste i cement af Frederik den VII.

Det er begrænset, hvad vi ved om kirken, men det formodes, at den er anlagt i slutningen af 1200-tallet, hvor et kongeligt brev fastslår, at Kysing Mark er de århusianske kannikkers enemærke.

Kirken formodes nedbrudt i 1700-tallet, men det tilhørende område skjuler fortsat mange grave.

Kongebusten er opsat af kroejer Hans Sørensen Alrøe, der dermed sikrede de sidste rester af kirkens murværk.

Flere steder i Saxild-Nølev-området er der fundet levn af fortiden, og der henvises til yderligere søgning på Fund og fortidsminder.