Kultur-spotpunkt "Smedens Hjørne" i Nølev er beliggende øst for Nølev Kirke.
Det er etableret i 2021 som et af flere hotspot i Saksild og Nølev sogne med det formål at binde områderne sammen via den fælles historie samtidig med, at det er tænkt som en lille rekreativ oase i bysamfundet.
Fælles for Spotpunkterne er, at en gruppe lokale kunstnere sammen med Lokalarkivet, har indrettet hjørnet med lokal kunst med afsæt i den lokale historie.

Den gamle bysmed var en central og vigtig del af de gamle bysamfund.
Hvor ”Smedens hjørne” er indrettet var i fordums tid en gammel branddam, men området levnede også plads til forskellig smedeaktivitet som skoning af heste og opmagasinering af gammelt jern og diverse materiel.
Smedjen lå i både sidste og forrige århundrede på den nuværende adresse Nølev Byvej 4, og dens historie fortælles gennem såvel skriftlige som mundtlige kilder.

”Smedens Hjørne” er i dag ejet af kirken, men området er velvilligt stillet til rådighed til det kulturhistoriske projekt.
Den digitale historie er under opbygning og vil løbende udbygges med film, fortællinger og undervisningsmateriale.