Historie

I mellemgangen mellem den store sal og receptionen hænger et tidsbillede fra en svunden tid.

Man ser til venstre i billedet fiskekasserne, som kom med levende Limfjordsål bestemt for kroen og fiskehuset, som Ajnor Olsen drev. Man tænker måske ikke over idag, at når en kunde kom ind til fiskemanden og bestilte to rødspætter, så begav Ajnor sig med spand og fiskenet tværs over havnepladsen, og kravlede ned til hyttefadene, som lå i hjørnet ved den gamle bro. Her fangede han de to levende rødspætter, bar dem op til fiskehuset, flåede dem og pakkede dem ind i en avis til kunden. Så var den handel afsluttet. Den tur tog Ajnor mange gange i løbet af en dag. Resten af tiden flåede han ål til kroen.

Kroen og den gamle bro

Det kunne op til helligdagene om foråret være nødvendigt at tage nattetimerne til hjælp for at holde trit med alle de ål, som kroen solgte. På kroens terrasse – dengang kaldt estraden – kan man se spisende gæster, som nyder det gode vejr, der gi`r mulighed for udendørs servering. Dannebrog vajer over det lille samfund. Det kunne godt være en Grundlovsdag i 50`erne, som maleren her har foreviget. Den lange gule bygning ud mod parkeringspladsen er en keglebane, som opførtes i 1938. Den blev revet ned, da man byggede hjørnerestauranten mod den nye vej i 1979. Mangen en firmafest er skudt igang på keglebanen med en flok øl og hyggeligt samvær på de to keglebaner, inden man gik op til det store kolde bord, alt imens keglerejserne talte dagens ”8 om Kongen” op, som selskabet afregnede med 25 øre pr. gang. Bag keglebanen ligger endnu de gamle avlsbygninger. Kroen drev dengang 19 tdr. land og havde i stalden 2 heste, 8 - 10 køer, 20 – 30 grise samt lidt høns og selvfølgelig en hund og et utal af katte. Den gamle bro ser jo idyllisk ud på billedet, men den kunne ikke blive ved med at bære den voksende trafik og de stadig tungere busser, så i 1964 indviede man den nye bro med de tre sluseporte, som just ikke pynter i landskabet. Den opgravede jord fra dette brobyggeri blev deponeret i det gamle slæbested, og her blev fiskehuset siden opført af fiskemand Ajnor Olsen, som desværre kun nåede at nyde de moderne rammer et par år, inden han døde sidst i 60`erne.

Den oprindelige krobygning er bygget i 1693. 300 år senere fejrede man så jubilæet med stor fest. ”Dronning Margrethe” i skikkelse af Pia Voxtorp holdt festtalen og overrakte ved denne lejlighed et dokument som bevis på godt gæstgiverskab gennem 300 år underskrevet ”Givet med vor kongelige højre hånd, Margrethe ”. ”Dokumentet” kan ses i Rokokostuen. Desuden købte daværende kromand Sneborg Alrøe af kroens vinhandler en tysk vintønde, som skulle danne grundlaget for etablering af en vinkælder under kroen. Kromand Søren Pedersen har nu på smukkeste vis fuldendt denne drøm.

1293

Erik Menved giver Domkapitlet i Aarhus lov at tage told af skibe, der passerer Norsminde.

1693

Norsminde kro bygges på den nuværende placering.

1793

Kysing by brænder.

1821

Ole Friedrick Bruun bliver præst ved Saxild og Nølev sogne. Pastor Bruun pusler med tanker om inddæmning af Kysing Fjord. Projektet igangsættes.

1828

Ole Friedrick Bruun søger Majestæten om støtte til projektet.

1836

Der ydes Kgl. Bevilling til inddæmningsprojektet ved Kysing Fjord/Frederiksdal Inddæmningen.

1964

Der bygges sluse i Norsminde for at forhindre oversvømmelser af de lavtliggende områder.

1970

Et vildreservat på ca. 50 ha ved Norsminde fredes.

På mindevæggen i Rokokostuen kan man øverst t.v. se Hans Sørensen Alrøe (1827 – 1901) Veteran fra 3-årskrigen og deltager i udfaldet fra Fredericia 6. juli 1849 Nederst th. hans 2. kone Ane Kirstine (1839 – 1926) og t.v. for hende deres søn Hans Waldemar Alrøe (1879 – 1965). Desuden kan man på mindevæggen bl. a. se

”dokumentet” fra ”Dronning Margrethe” samt diplom for H.W.Alrøes langhalmstærskemaskine fra Landsudstillingen i Århus 1909.

Med denne mindevæg har kromand Søren Pedersen sat punktum for en epoke i Norsminde kros historie.

Men historien fortsætter, - og Søren Pedersen skriver selv det næste kapitel...

Torben Alrøe

Er man interesseret i Norsminde og Norsmindes historie, kan man købe flere lokalhistoriske bøger hos Norsminde Bylaug

Side 2 ud af 2

Underkategorier